thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 13:40 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1สหกรณ์การเกษตรเมืองปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
2สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์การเกษตรดำเนินการปกติ
3ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ร้านค้าดำเนินการปกติ
4สหกรณ์บริการชุมชนหมู่บ้านเมืองเอก จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการชำระบัญชี
5สหกรณ์เคหสถานเจริญพัฒนา จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
6สหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
7สหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
8สหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูน จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
9สหกรณ์เคหสถานชุมชนหน้าวัดเวฬุวนาราม จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
10สหกรณ์เคหสถานชุมชนสร้างตนเองเมืองหลักหก จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
11สหกรณ์แท็กซี่ขั้นเทพ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
12สหกรณ์เคหสถานชุมชนคนปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
13สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
14สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
15สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
16สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
17สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
18สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโตชิบา ทีพีที จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
19สหกรณ์ออมทรัพย์เทพพัฒนาสัมพันธ์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
20สหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบาแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
21สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน เอส วี ไอ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
22สหกรณ์ออมทรัพย์ เสริมสุข จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
23สหกรณ์ออมทรัพย์ บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
24สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมชน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ
25สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนักกีฬาคนพิการ จำกัดเมืองปทุมธานีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ