thaicoop.win

21 พ.ค. 2565 เวลา 13:30 น.

หมายเหตุ * Admin ย้ายแล้ว ไม่ได้ Update ตั้งแต่ ต.ค.62 กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ paonarong@gmail.comจำนวนสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ณ 30 กันยายน 2561 ทั้งหมด 131 แห่ง (ดำเนินการ ชำระบัญชี รวมถอนชื่อระหว่างปี) ดังนี้
1. แยกตามอำเภอ เมืองปทุมธานี 25 แห่ง ลาดหลุมแก้ว 5 แห่ง สามโคก 3 แห่ง คลองหลวง 51 แห่ง ธัญบุรี 23 แห่ง หนองเสือ 3 แห่ง ลำลูกกา 21 แห่ง
2. แยกตามประเภท เกษตร 14 แห่ง นิคม 4 แห่ง ประมง 3 แห่ง ร้านค้า 1 แห่ง บริการ 49 แห่ง ออมทรัพย์ 53 แห่ง เครดิตยูเนี่ยน 7 แห่ง

ที่สหกรณ์อำเภอประเภทสถานะ
1สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัดธัญบุรีสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
2สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัดธัญบุรีสหกรณ์นิคมดำเนินการปกติ
3สหกรณ์เคหสถานชุมชนสินสมุทร จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการหยุดกิจการ
4สหกรณ์เคหสถานเมืองรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
5สหกรณ์เคหะสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
6สหกรณ์บริการนาโนโกลบอลพรีซิชั่น คลัสเตอร์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการชำระบัญชี
7สหกรณ์เคหสถานรัตนปทุม จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
8สหกรณ์เคหสถานร่วมมิตรร่วมใจ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
9สหกรณ์เคหสถานเก้ามงคลพัฒนา จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
10สหกรณ์บริการปทุมธานีแท็กซี่ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
11สหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
12สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการดำเนินการปกติ
13สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตรสัมพันธ์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์บริการจัดตั้งไม่ครบ 2 ปี
14สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
15สหกรณ์ออมทรัพย์บางกอกกล๊าส จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
16สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
17สหกรณ์ออมทรัพย์ กรีนสปอต จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
18สหกรณ์ออมทรัพย์ร่มเกล้า จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
19สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
20สหกรณ์ออมทรัพย์โอเรกอน จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
21สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือ ไอ.อาร์.ซี.ที. จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
22สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินการปกติ
23สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๑ จำกัดธัญบุรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดำเนินการปกติ


พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 (53)
พ.ร.บ.สหกรณ์ 2562
มาตรฐานสหกรณ์ 137 ข้อ